Cyngor Celfyddydau Cymru | Cymru yn Fenis
Cymru yn Fenis

Cymru yn Fenis

Mae Cymru yn Fenis yn bartneriaeth rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru (y comisiynydd) a'r sefydliadau sy'n cael eu dewis i gynnal yr arddangosfa.

Mae'r rhesymeg dros arddangos yn Fenis a'r hyn yr ydym yn gobeithio ei gyflawni yn cael eu hadlewyrchu yn amcanion y bartneriaeth:

  • Arddangos gwaith artistiaid mwyaf cyffrous a chreadigol Cymru.
  • Canolbwyntio sylw rhyngwladol a chenedlaethol ar ystod amrywiol gwaith a werthfawrogir gan y beirniaid sy'n ymwneud â Chymru, sy'n dod o Gymru neu sy'n gysylltiedig â Chymru.
  • Creu profiadau a chysylltiadau rhyngwladol ar gyfer orielau, curaduron ac artistiaid a fydd yn datblygu celfyddydau gweledol Cymru.
  • Ar lwyfan y byd dathlu Cymru ddeinamig, flaengar a diwylliannol ymgysylltiedig.

Mae ein presenoldeb ym Miennale Celf Fenis yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru gyda chyllideb graidd o £400,000 ar draws dwy flynedd i ddatblygu'r prosiect.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245